ADSL MEGAVNN VNPT adsl vnpt, lap mang vnpt, lap adsl vnpt, lap dat adsl vnpt
9.7 10 368 Designed by dichvuvnpt.com

DỊCH VỤ INTERNET VNPT

Dịch vụ điện thoại
Dịch vụ giá trị gia tăng
Dịch vụ Mạng 

 

Thiết bị viễn thông
Hệ thống - Giải pháp
Dịch vụ Data Center
  •  Thuê Server
  •  Thuê Server ảo (VPS)
  •  Thuê chỗ đặt máy chủ
  •  Thuê tủ Rack
  •  Tư vấn - Thiết kế hệ thống
 
vinaphone-goi-mien-phimobifone-tra-sau-goi-mien-phi

HỖ TRỢ - TƯ VẤN GÓI CƯỚC

Sim Vina, Mobi trả sau
hell_boy2509&m=Xin chao,toi la khach hang den tu web dichvuvnpt.com.">
0938.555.921

0919.621.921

Hỗ trợ Chữ ký số

(08)35.030.999

LIST SỐ VINAPHONE

 

 

cập nhật ngày 14/08/2017

liên hệ 0938.555.921 -0919.621.921

 

0913.20.27.20 =  200,000 
0918.10.15.10 =  200,000 
0916.344.879 =  200,000 
0911.28.1969 =  250,000 
0911.67.7171 =  200,000 
0913.060.860 =  200,000 
0918.11.73.11 =  200,000 
0919.27.0022 =  200,000 
0919.54.0055 =  200,000 
0919.27.4477 =  200,000 
0911.293.693 =  200,000 
0913.52.52.76 =  200,000 
0916.37.1239 =  200,000 
0915.9494.86 =  250,000 
0919.25.0033 =  200,000 
0911.57.0066 =  200,000 
0916.30.90.30 =  250,000 
01299.201.201 =  250,000 
0916.90.3986 =  200,000 
0915.71.41.71 =  200,000 
0916.570.705 =  200,000 
0911.70.70.30 =  200,000 
0916.510.519 =  200,000 
0915.51.56.51 =  200,000 
0912.51.57.51 =  200,000 
0917.93.4686 =  200,000 
0918.316.339 =  200,000 
0917.1215.99 =  200,000 
0916.5052.39 =  200,000 
0919.260.960 =  200,000 
0912.01.11.71 =  200,000 
0911.580.886 =  200,000 
0913.590.939 =  200,000 
0915.53.50.53 =  200,000 
0918.46.55.46 =  200,000 
0919.39.2112 =  200,000 
0911.0959.88 =  200,000 
0915.31.34.34 =  200,000 
0916.64.69.64 =  200,000 
0919.507.597 =  200,000 
0918.33.41.33 =  200,000 
0912.70.71.74 =  200,000 
0918.808.757 =  200,000 
0949.220.440 =  200,000 
0912.59.1468 =  200,000 
0915.202.272 =  250,000 
0915.158.658 =  200,000 
0918.707.858 =  200,000 
0911.444.838 =  200,000 
0947.590.890 =  200,000 
0911.593.953 =  200,000 
0916.208.298 =  200,000 
0918.21.21.98 =  200,000 
0915.278.339 =  200,000 
0913.10.3739 =  200,000 
0912.59.78.59 =  200,000 
0912.9191.59 =  200,000 
0911.75.05.75 =  200,000 
0916.06.56.76 =  250,000 
0913.81.41.81 =  200,000 
0913.98.4949 =  250,000 
0912.06.46.96 =  200,000 
0916.333.494 =  200,000 
0916.344.179 =  200,000 
0911.777.833 =  200,000 
0919.2020.59 =  200,000 
0916.925.955 =  200,000 
0919.18.73.18 =  200,000 
0916.603.633 =  200,000 
0917.610.618 =  200,000 
0918.4567.10 =  200,000 
0911.52.7766 =  200,000 
0913.949.849 =  200,000 
0916.662.773 =  200,000 
0916.90.1010 =  200,000 
0919.770.550 =  200,000 
0911.9595.36 =  200,000