ADSL MEGAVNN VNPT adsl vnpt, lap mang vnpt, lap adsl vnpt, lap dat adsl vnpt
9.7 10 368 Designed by dichvuvnpt.com

DỊCH VỤ INTERNET VNPT

Hướng dẫn chọn số Vinaphone

Website chọn số: http://chonso.vinaphone.com.vn/numstore/

 

 • Cách 1: Lấy danh sách các thuê bao theo Kiểu số đẹp: để trắng ô "Tìm kiếm", chọn Kiểu số cần lấy từ danh sách, sau đó Click vào "TÌM KIẾM".
 • Cách 2: Tìm chính xác số: Nhập số cần tìm vào ô "Tìm kiếm" - ví dụ nhập “913136777”, chọn "Không chọn" trong Kiểu số. Sau đó Click vào "TÌM KIẾM". Nếu xuất hiện thông tin ở bảng thì số vừa chọn đăng kí được.
 • Cách 3: Tìm theo các chữ số đầu: Nhập số có chữ số đầu và thêm "*" ở cuối - “9136868*”, chọn "Không chọn" trong Kiểu số. Sau đó Click vào "TÌM KIẾM".
 • Cách 4: Tìm theo các chữ số cuối: Nhập số có chữ số đầu và thêm "*" ở đầu - “*227979”, chọn "Không chọn" trong Kiểu số. Sau đó Click vào "TÌM KIẾM".
 • Cách 5: Tìm kiếm Nâng cao: NumStore chấp nhận các ký tự số và dấu "*" phục vụ cho việc tìm kiếm. Ví dụ nhập *3*13*1*, hệ thống sẽ lấy ra danh sách như “916321321”, “913213216”, “1235311331”.
 • Các mục từ 2 đến 5 Quý khách có thể chọn kiểu số để giới hạn kết quả tìm kiếm.
 •  

  LIST SỐ VINAPHONE

   

   

  cập nhật ngày 23/11/2016

  liên hệ 0938.555.921 - 09.18.49.39.68

   

  0886.33.30.39 200K
  0886.33.22.39 200K
  0886.34.34.39 200K
  0888.668.139 200K
  0886.36.36.46 200K
  0886.386.345 200K
  0886.49.49.29 200K
  0886.488.411 200K
  0886.455.465 200K
  0886.39.05.39 200K
  0886.39.17.39 200K
  0886.456.486 200K
  0917.063.123 200K
  0913.96,1239 200K
  0918.69.54.69 200K
  0917.041.042 200K
  0912.60.55.60 200K
  0915.86.86.28 200K
  0912.58.95.58 200K
  0911.29.79.59 200K
  0913.15.15.90 200K
  0918.82.82.69 200K
  0918.95.95.19 200K
  0913.57.54.57 200K
  0912.29.15.29 200K
  0917.050.968 200K
  0911.11.45.49 200K
  0912.72.72.55 200K
  0918.26.63.26 200K