ADSL MEGAVNN VNPT adsl vnpt, lap mang vnpt, lap adsl vnpt, lap dat adsl vnpt
9.7 10 368 Designed by dichvuvnpt.com

DỊCH VỤ INTERNET VNPT

Hướng dẫn chọn số Vinaphone

Website chọn số: http://chonso.vinaphone.com.vn/numstore/

 

 • Cách 1: Lấy danh sách các thuê bao theo Kiểu số đẹp: để trắng ô "Tìm kiếm", chọn Kiểu số cần lấy từ danh sách, sau đó Click vào "TÌM KIẾM".
 • Cách 2: Tìm chính xác số: Nhập số cần tìm vào ô "Tìm kiếm" - ví dụ nhập “913136777”, chọn "Không chọn" trong Kiểu số. Sau đó Click vào "TÌM KIẾM". Nếu xuất hiện thông tin ở bảng thì số vừa chọn đăng kí được.
 • Cách 3: Tìm theo các chữ số đầu: Nhập số có chữ số đầu và thêm "*" ở cuối - “9136868*”, chọn "Không chọn" trong Kiểu số. Sau đó Click vào "TÌM KIẾM".
 • Cách 4: Tìm theo các chữ số cuối: Nhập số có chữ số đầu và thêm "*" ở đầu - “*227979”, chọn "Không chọn" trong Kiểu số. Sau đó Click vào "TÌM KIẾM".
 • Cách 5: Tìm kiếm Nâng cao: NumStore chấp nhận các ký tự số và dấu "*" phục vụ cho việc tìm kiếm. Ví dụ nhập *3*13*1*, hệ thống sẽ lấy ra danh sách như “916321321”, “913213216”, “1235311331”.
 • Các mục từ 2 đến 5 Quý khách có thể chọn kiểu số để giới hạn kết quả tìm kiếm.
 •  

  LIST SỐ VINAPHONE

   

   

  cập nhật ngày 28/3/2017

  liên hệ 0938.555.921 -0919.621.921

   

  0946.0000.37 250,000 
   0912.666.539 250,000 
   0916.378.387 250,000 
   0916.57.58.57 250,000 
   091.3333.954 250,000 
   0911.53.96.96 200,000 
   0918.05.08.79 250,000 
   0916.03.03.05 200,000 
   0911.731.831 200,000 
   09.111666.53 200,000 
   0919.920.927 200,000 
   0915.833.733 200,000 
   0911.062.072 200,000 
   0919.666.101 200,000 
   0911.565.339 200,000 
  0918.007.444 200,000 
   0911.650.750 200,000 
   0913.111.303 200,000 
   0911.009.449 250,000 
   0911.763.773 200,000 
   0911.999.536 200,000 
   0919.919.550 200,000 
  09.111555.31 200,000 
   0911.26.06.26 200,000 
   0911.555.622 200,000 
   09.111222.51 200,000 
   0911.6789.27 200,000 
  0917.08.48.98 250,000 
   0919.271.276 200,000 
   0917.030.535 200,000 
   0919.222.050 200,000 
   0916.20.50.90 200,000 
  0911.09.50.79 200.000
  0911.57.19.39 200.000
  0919.08.57.68 200.000
  0912.20.26.20 200.000
  0919.67.64.67 200.000
  0913.80.80.58 200.000
  0911.6789.84 200.000
  0915.224.324 200.000
  0911.87.87.85 200.000
  0919.75.75.70 200.000
  0949.303.305 200.000
  0915.92.98.92 200.000
  0916.31.31.78 200.000
  0912.55.78.55 200.000
  0919.69.72.69 200.000
  0943.66.78.66 200.000
  0916.633.229 200.000
  0911.66.99.49 200.000
  0941.909.669 200.000
  0912.57.49.49 200.000
  0911.83.06.06 200.000
  0913.97.22.55 200.000
  0913.455.255 200.000