ADSL MEGAVNN VNPT adsl vnpt, lap mang vnpt, lap adsl vnpt, lap dat adsl vnpt
9.7 10 368 Designed by dichvuvnpt.com

DỊCH VỤ INTERNET VNPT

Hướng dẫn chọn số Vinaphone

Website chọn số: http://chonso.vinaphone.com.vn/numstore/

 

 • Cách 1: Lấy danh sách các thuê bao theo Kiểu số đẹp: để trắng ô "Tìm kiếm", chọn Kiểu số cần lấy từ danh sách, sau đó Click vào "TÌM KIẾM".
 • Cách 2: Tìm chính xác số: Nhập số cần tìm vào ô "Tìm kiếm" - ví dụ nhập “913136777”, chọn "Không chọn" trong Kiểu số. Sau đó Click vào "TÌM KIẾM". Nếu xuất hiện thông tin ở bảng thì số vừa chọn đăng kí được.
 • Cách 3: Tìm theo các chữ số đầu: Nhập số có chữ số đầu và thêm "*" ở cuối - “9136868*”, chọn "Không chọn" trong Kiểu số. Sau đó Click vào "TÌM KIẾM".
 • Cách 4: Tìm theo các chữ số cuối: Nhập số có chữ số đầu và thêm "*" ở đầu - “*227979”, chọn "Không chọn" trong Kiểu số. Sau đó Click vào "TÌM KIẾM".
 • Cách 5: Tìm kiếm Nâng cao: NumStore chấp nhận các ký tự số và dấu "*" phục vụ cho việc tìm kiếm. Ví dụ nhập *3*13*1*, hệ thống sẽ lấy ra danh sách như “916321321”, “913213216”, “1235311331”.
 • Các mục từ 2 đến 5 Quý khách có thể chọn kiểu số để giới hạn kết quả tìm kiếm.
 •  

  LIST SỐ VINAPHONE

   

  HOTLINE:

  0938.555.921

  0919.621.921

  01255.571.571 = 250.000 

  0918.96.0033 = 200.000 

  01299.324.324 = 250.000 

  01299.845.845 = 250.000 

  0949.19.0606 = 200.000 

  0919.47.3131 = 200.000 

  0915.78.0770 = 200.000 

  01249.33.22.33 = 300.000 

  0949.36.7373 = 250.000 

  0911.38.2552 = 250.000 

  01232.870.870 = 250.000 

  0916.71.1515 = 200.000 

  01233.649.649 = 250.000 

  0915.53.0303 = 200.000 

  0949.51.7676 = 250.000 

  0911.737.636 = 250.000 

  0916.253.293 = 200.000 

  0947.38.6060 = 200.000 

  0914.280.568 = 200.000 

  0915.191.788 = 200.000 

  0911.127.147 = 200.000 

  0911.36.3773 = 200.000 

  0916.72.0202 = 200.000 

  0915.121.126 = 200.000 

  0919.011.031 = 200.000 

  0915.367.637 = 200.000 

  0914.783.568 = 200.000 

  01248.537.537 = 250.000 

  0919.79.0770 = 300.000 

  0911.9090.70 = 200.000 

  0911.07.44.79 = 200.000 

  0919.312.317 = 200.000 

  0913.0207.39 = 200.000 

  0911.493.179 = 200.000 

  0918.677.239 = 200.000 

  0917.8086.39 = 200.000 

  0918.3837.86 = 200.000 

  0916.598.339 = 200.000 

  0911.737.639 = 200.000 

  0911.915.339 = 200.000 

  0913.20.1939 = 250.000 

  0915.87.1080 = 200.000 

  0911.69.1080 = 200.000 

  0919.18.7479 = 200.000 

  0918.927.000 = 200.000 

  0915.446.000 = 200.000 

  0913.246.188 = 200.000 

  0916.5758.39 = 200.000 

  0915.24.7939 = 250.000 

  0949.60.1968 = 250.000 

  0911.650.679 = 250.000 

  0916.930.879 = 250.000 

  0917.65.1939 = 200.000 

  0912.67.7070 = 200.000 

  0917.150.968 = 250.000 

  0918.96.61.96 = 200.000 

  0912.0123.04 = 200.000 

  0911.671.761 = 200.000 

  0911.1515.58 = 200.000 

  0919.775.788 = 200.000 

  0911.12.4949 = 250.000